Gratis frakt och gratis retur
 

Hur justerar jag bas och diskant?

Bose-systemet har inga justerbara ljudkontroller, men det går att justera ljudet om basen är för stark:

Basen ökar i styrka om du placerar systemet nära en vägg eller ett hörn. Basen minskar i styrka om du placerar systemet längre ifrån en vägg eller ett hörn.

Ställ in inställningen för BASS (bas) i systemmenyn till NORMAL (standard) eller REDUCED (minskad):

  1. Håll in ALARM SETUP (larminställning) tills ”SETUP MENU” visas på systemets display
  2. Använd knapparna TUNE/MP3 för att söka efter ”BAS” i inställningsmenyn
  3. Välj önskad basinställning med knapparna TIME +/-.
  4. Tryck på ALARM SETUP för att stänga menyn

OBS! Om BASS inte visas i inställningsmenyn innebär det att programvaran måste uppdateras

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.