Gratis frakt och gratis retur
 

Inget ljud från intern källa

Om du inte hör något ljud från en källa som finns inbyggd i Bose-systemet (t.ex. AM- eller FM-radio) kan du prova följande:

  • Kontrollera att Acoustimass®-modulens LED-lampa lyser. Acoustimass-modulens LED-lampa tänds när enheten är ansluten till ett aktivt mediecenter. Om LED-lampan är släckt ska du kontrollera att Acoustimass-modulen är ansluten till ett fungerande vägguttag.
  • Kontrollera att ljudingångskabeln sitter i ordentligt. Den ingående ljudkabeln, som används för anslutningen mellan mediecentret och Acoustimass-modulen, kan ha lossnat eller den kanske inte är korrekt isatt.
  • Kontrollera om det är något fel med ljudingångskabeln. Kontrollera att Mini-DIN-kontakten är hel i båda ändarna. Kontrollera om det finns något brott. Byt ut kabeln om den är skadad på något sätt.
  • Kontrollera att inget är anslutet till hörlurskontakten. Högtalarna stängs av automatiskt när hörlurarna (eller en kabel med en 1/8-tums stereokontakt) ansluts till systemet.
  • Gör en produktåterställning. Stäng av systemet, ta ut väggkontakten i 60 sekunder, ta ut och sätt tillbaka ljudkabeln i båda ändarna, sätt i väggkontakten och prova igen om systemet fungerar.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.