Gratis frakt om du beställer idag.
 

Ihopparad Bluetooth®-enhet ansluts inte till högtalaren

Prova följande för att lösa problemet:

Om du måste ange lösenord på enheten kontrollerar du att du angett rätt lösenord.

Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på enheten.

Bluetooth-enheten kanske inte befinner sig inom täckningsområdet. Prova med att flytta den närmare högtalaren.

Stäng om möjligt av andra Bluetooth-enheter i närheten eller inaktivera deras funktion.

Håll knappen för ljud av på högtalaren nedtryckt i tio sekunder. Bluetooth-enheten kopplas bort och Bose® SoundLink® Mini-högtalaren stängs av. Tryck på POWER för att slå på högtalaren igen och för att återansluta

Ljud av

Radera högtalaren från Bluetooth-enhetslistan och para sedan ihop högtalaren med enheten igen.

Rensa högtalarminnet och para sedan ihop Bluetooth-enheten och högtalaren på nytt. Du raderar alla enheter från högtalarminnet genom att hålla ned BLUETOOTH-knappen i cirka 10 sekunder tills du hör en ljudsignal. Alla Bluetooth-enheter raderas från högtalarminnet och Bose® SoundLink® Mini-högtalaren kan identifieras.

Bluetooth

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.