Gratis frakt och gratis retur
 

Para ihop en Bluetooth®-enhet

En Bluetooth-ljudenhet, t.ex. en smarttelefon eller dator, kan anslutas till din Bose-produkt. Så här parar du ihop en Bluetooth-enhet:

Tryck på Bluetooth-knappen ovanpå systemet.

Om ljusskenan på framsidan av systemet inte pulserar i blått trycker du på och håller ned Bluetooth-knappen tills ljusskenan pulserar i blått och en ton hörs.

Gå till Inställningar > Bluetooth på den enhet som ska paras ihop och aktivera Bluetooth

På enhetens Bluetooth-meny väljer du Lägg till ny enhet eller Sök (eller liknande) och väntar tills enheten upptäcker Bluetooth-enheter i närheten

Välj din Bose-produkt i listan över upptäckta Bluetooth-enheter. Om enheten efterfrågar ett lösenord eller en PIN-kod anger du 0000

När den har anslutits lyser ljusskenan på systemets framsida med vitt sken och en ljudsignal hörs.

De åtta senast anslutna Bluetooth-enheterna sparas i produktens minne. Om du vill återansluta automatiskt vid ett senare tillfälle kontrollerar du att Bluetooth är aktiverat på enheten och trycker på Bluetooth-knappen på högtalaren.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.