Gratis frakt och gratis retur
 

Para ihop med en Bluetooth®-aktiverad enhet

Para ihop med den första enheten

Slå på headsetet genom att trycka på strömknappen.

Kontrollera att Bluetooth-prioritetsomkopplaren är inställd på MUTE eller MIX (inte OFF).

Strömindikatorn lyser med grönt eller gult sken, beroende på batteriets laddningsnivå. Om den lyser rött håller batteriet på att ta slut och behöver laddas.

Håll in Bluetooth-knappen i en sekund. Bluetooth-indikatorn blinkar lila för att visa att headsetet är i ihopparningsläge.

Obs! Första gången du slår på headsetet aktiveras ihopparningsläget automatiskt och Bluetooth-indikatorn blinkar lila. Detta händer bara första gången du slår på headsetet.

Gå till enhetens Bluetooth-meny och kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad.

Välj Bose-headsetet i Bluetooth-enhetslistan.

Bluetooth-indikatorn blinkar blått medan enheterna paras ihop, och en ljudsignal hörs när anslutningen har upprättats.

Obs! Efter fem minuters inaktivitet avslutas ihopparningsläget automatiskt och Bluetooth-indikatorn släcks. Du aktiverar Bluetooth-funktionen på nytt genom att trycka på Bluetooth-funktionsknappen.

Växla mellan anslutna enheter

Headsetet kan vara anslutet till två Bluetooth-enheter samtidigt. Endast ljudet från en ansluten enhet kan höras.

Du växlar mellan två anslutna Bluetooth-enheter genom att pausa ljudet på den första enheten och börja spela upp ljud på den andra.

Se enhetens Bluetooth-enhetslista och kontrollera att anslutningen är upprättad.

Obs! Vid inkommande och utgående telefonsamtal stängs ljudet av för alla andra sekundära ljudkällor (när väljaren för sekundärt ljudläge är inställd på MUTE eller MIX). Vid Bluetooth-telefonsamtal kombineras intercom-ljudet och samtalsljudet.

Hjälpte den här informationen?

Tack för feedbacken. Skriv gärna fler kommentarer här nedanför.
Vad synd att sidan inte levde upp till dina förväntningar. Berätta gärna hur din upplevelse var och hur vi kan göra den bättre.
Skicka
Ti ringraziamo per aver fornito ulteriore feedback