Gratis frakt om du beställer idag.
 

Para ihop med en NFC-enhet

Du kan endast para ihop hörlurarna med enheter som stöder Bluetooth-ihopparning via NFC (Near Field Communication). Kontrollera dokumentationen för enheten för att bekräfta detta.

Sätt på hörlurarna. Lås upp enheten och aktivera Bluetooth®- och NFC-funktionerna. I bruksanvisningen för enheten finns mer information om dessa funktioner.

Håll NFC-avläsningspunkten på enheten mot den inbyggda fjärrkontrollens baksida. Du kan nu få en fråga om du vill godkänna ihopparningen.

När enheterna parats ihop hör du ”Ansluten till <enhetens namn>” och Bluetooth-indikatorn lyser med ett fast vitt sken.

Obs! NFC är en kortdistansteknik där enheter måste befinna sig nära varandra för att kommunicera. Om ihopparningen inte lyckas kan du ta reda på var enhetens avläsningspunkt sitter genom att se efter i användarhandboken. När du har hittat avläsningspunkten placerar du den mot den inbyggda fjärrkontrollens baksida under ihopparningen.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.