Gratis frakt om du beställer idag.
 

Para ihop med en Mac®-dator och ansluta till den

Gör så här för att para ihop med en Mac-dator och ansluta till den:

Kontrollera att Mac-datorn inte redan är ihopparad med en annan Bluetooth®-ljudenhet. Om datorn har ett Mac-tillverkat Bluetooth-tangentbord och -mus behöver de inte kopplas bort. Information om hur du raderar tidigare ihopparade enheter på Mac-datorn finns i Ta bort ihopparade enheter på en Mac

Slå på SoundLink®-högtalaren och håll ned Bluetooth-knappen på högtalaren i fem sekunder. Bluetooth-indikatorn tänds och släcks långsamt cirka en gång per sekund. SoundLink®-högtalaren förblir i samma tillstånd i 20 minuter eller tills en Bluetooth-anslutning upprättas.

Slå på Mac-datorn och klicka på Apple®-ikonen (meny) i det övre vänstra hörnet på skärmen.

"Välj ”Systeminställningar...” på Apple-menyn."

&Klicka på Bluetooth-ikonen i avsnittet för internet och trådlösa anslutningar.

Sök efter Bluetooth-enheter på Bluetooth-menyn genom att klicka på knappen ”Ställ in ny enhet” eller på ”+”-knappen i det nedre vänstra hörnet på skärmen.

Välj ”Bose SoundLink Wireless mobile speaker” på skärmen Bluetooth Inställningsassistent och klicka på "FORTSÄTT." Om du behöver ange en PIN-kod skriver du "0000".

Klicka på ”Avsluta” när ihopparningen har slutförts.

Klicka på knappen ”Avancerat...” på Bluetooth-menyn. Följ steg 3–5 om du inte kan se Bluetooth-menyskärmen.

"Beroende på OS-version väljer du ”Tillåt inkommande ljudförfrågningar” eller avmarkerar ”Neka inkommande ljudförfrågningar” och klickar på ”OK”."""""

Klicka på bakåtknappen i det övre vänstra hörnet på Bluetooth-menyn. Du kommer nu tillbaka till menyn Systeminställningar.

Klicka på "LJUD"-ikonen i avsnittet för maskinvara.

Klicka på fliken ”Ljud ut” på ljudmenyn och välj ”Bose SoundLink Wireless Mobile speaker” som ljudenhet.""""

Klicka på den röda knappen (x) i det övre vänstra hörnet för att stänga ljudmenyskärmen.

Slutför Bluetooth-anslutningen genom att spela upp en ljudkälla (t.ex. iTunes®). Det här steget är särskilt viktigt på OS 10.7.x och senare.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.