90 dagars riskfri provperiod, 2 års garanti och kostnadsfri standardleverans för beställningar över 450 SEK

Stereo- och partyläge

Para ihop dina Bose-högtalare för uppspelning i följande lägen med Bose Connect-appen (rekommenderas) eller högtalarnas kontrollknappar:

  • Partyläge (vänster och höger högtalare spelar upp unisont)
  • Stereoläge (vänster och höger högtalare spelar upp var för sig)

I Bose-enhetens bruksanvisning finns information om huruvida din sekundära högtalare har funktioner för dessa lägen.

Använda party- eller stereoläget med Bose Connect-appen

Slå på båda högtalarna.

Se till att minst en högtalare är ihopparad med den mobila enheten.

I Connect-appen, välj partyläge-ikonen längst ned på skärmen.

Välj "CONTINUE" (FORTSÄTT).

Vänta tills högtalarna är anslutna. När högtalarna är anslutna aktiveras partyläget.

Välj "STEREO (L/R)" (STEREO (V/H)) för att växla till stereoläget.

Välj "STEREO (L/R)" igen för att växla tillbaka till partyläget.

Manuell inställning av partyläge

Se till att båda högtalarna är påslagna.

Se till att en av högtalarna är ansluten till den mobila enheten via Bluetooth®

På högtalaren som är ansluten till enheten håller du ned knapparna Bluetooth och volym + samtidigt.

Släpp knapparna när du hör ”Press the Bluetooth and volume down buttons simultaneously on a second Bose device” (Tryck samtidigt på Bluetooth-knappen och volym ned-knappen på en andra Bose-enhet).

På den andra högtalaren håller du ned knapparna Bluetooth och volym  samtidigt.

Släpp knapparna när högtalaren avger en signal. Efter 10 sekunder hör du ”Party mode” (partyläge) från båda högtalarna samtidigt. Partyläget är aktiverat. Nu kan du spela upp ljud unisont med den mobila enheten.

Manuell inställning av stereoläge

På en av högtalarna trycker du på knapparna Bluetooth och volym + samtidigt.

Släpp knapparna när du hör ”Stereo Mode” (stereoläge). Du hör ”Left” (vänster) från den vänstra högtalaren och ”Right” (höger) från den högra högtalaren. Stereoläget är aktiverat. Nu kan du spela upp ljud i stereo med den mobila enheten.

Konfigurera högtalarna för partyläget. Se stegen ovan.

Du växlar mellan party- och stereoläge genom att hålla ned knapparna Bluetooth och volym + samtidigt.

Om du vill avaktivera party- eller stereoläget gör du något av följande på en av högtalarna:

  • Håll ned Bluetooth-knappen tills du hör ”Bose speakers unlinked” (Bose-högtalare frånkopplade)
  • Håll ned flerfunktionsknappen och volym +-knappen samtidigt tills du hör ”Bose speakers unlinked” (Bose-högtalare frånkopplade)
  • Tryck på strömknappen för att stänga av högtalaren