Gratis frakt om du beställer idag.
 

Ihopparning av fjärrkontrollen och konsolen

Så här parar du ihop fjärrkontrollen med konsolen:

tryck på strömknappen på konsolen för att slå på lifestyle®-systemet

Håll fjärrkontrollen nära kontrollkonsolen

håll ner ok på fjärrkontrollen samtidigt som du håller ner ljud av-knappen på konsolen. håll ner båda i fem sekunder. strömlampan på konsolen börjar blinka när ihopparningen är klar

Släpp upp knapparna

Tryck på en knapp på fjärrkontrollen och kontrollera att strömlampan på kontrollkonsolen blinkar för varje knapptryckning

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.