Leveransen kommer att vara tillgänglig inom 2 veckor, med 90 dagars riskfri provperiod och KOSTNADSFRI standardleverans.

Ihopparning med en Bluetooth®-enhet

ihopparning inträffar när två bluetooth-enheter kommunicerar med varandra för att upprätta en anslutning. resultatet av den här anslutningen sparas i minnet på varje enhet. när du en gång parat ihop en enhet med soundlink® color bluetooth-högtalaren ska du inte behöva göra om det igen. högtalaren kan paras ihop med upp till åtta bluetooth-enheter. den kan emellertid bara ansluta till två enheter åt gången och spela upp ljud från dem.

Gör så här för att para ihop den med en Bluetooth-enhet:

både bluetooth-enheten och soundlink® color-högtalaren ska vara påslagna. tryck sedan på bluetooth på högtalaren, så att den blir upptäckbar. bluetooth-indikatorn på högtalaren blinkar med blått sken för att visa att den är upptäckbar

Bluetooth

sätt din bluetooth-enhet i "upptäckbart" läge. då kan din enhet hitta soundlink® color-högtalaren

ta fram listan över bluetooth-enheter i enhetens användargränssnitt. välj "bose color soundlink" i listan

om bluetooth-enheten begär ett lösenord anger du siffrorna 0000 (fyra nollor) och trycker på "ok". för vissa enheter måste du dessutom godkänna anslutningen

högtalaren visar att ihopparningen är klar när du hör en ton och bluetooth-indikatorn lyser vitt

Gör så här för att ansluta en tidigare ihopparad enhet:

tryck på strömknappen på högtalaren för att sätta på den. bluetooth-indikatorn blinkar vitt

Strömknapp

aktivera bluetooth på din mobila enhet om det inte redan är aktiverat. högtalaren visar att ihopparningen är klar när du hör en ljudsignal och bluetooth-indikatorn lyser vitt

obs! om högtalaren är i upptäckbart läge (blinkar blått), och du vill gå tillbaka till anslutningsläge, trycker du på bluetooth. indikatorn blinkar vitt och soundlink® color-högtalaren byter till anslutningsläge.

Bluetooth

Högtalarens minne

minnet i soundlink® color-högtalaren har plats för upp till åtta ihopparade enheter. om minnet är fullt och du parar ihop ytterligare en enhet kommer den senast använda enheten att tas bort från minnet och ersättas med den nu ihopparade enheten.

om du vill rensa minnet från alla enheter håller du ner bluetooth i cirka 10 sekunder tills du hör ett röstmeddelande/en ton. alla bluetooth-enheter rensas från högtalaren och soundlink® color-högtalaren blir upptäckbar.

Bluetooth

Hjälpte den här informationen?

Tack för feedbacken. Skriv gärna fler kommentarer här nedanför.
Vad synd att sidan inte levde upp till dina förväntningar. Berätta gärna hur din upplevelse var och hur vi kan göra den bättre.
Skicka
Ti ringraziamo per aver fornito ulteriore feedback