Gratis frakt och gratis retur
 

Ihopparning med en Bluetooth®-enhet

Första gången du slår på högtalaren söker den automatiskt efter en mobil enhet.

Så här parar du ihop en Bluetooth-enhet:

Aktivera Bluetooth på den enhet som du vill ansluta. Det här alternativet finns vanligtvis i enhetens inställningsmeny

Välj Bose Revolve SoundLink-högtalaren i listan över enheter.

När enheterna har parats ihop hör du ”Connected to (Ansluten till) <enhetens namn>” och Bluetooth-indikatorn lyser med ett fast vitt sken.

Du kan lagra upp till åtta ihopparade mobila enheter i högtalarens ihopparningslista.

Så här parar du ihop ytterligare en mobil enhet:

Håll in Bluetooth®-knappen tills Bluetooth-indikatorn blinkar med ett blått sken och du hör ”Ready to pair another device” (Klar för ihopparning med annan enhet).

Para ihop enheten med högtalaren enligt stegen ovan.

Högtalaren kan lagra upp till åtta ihopparade mobila enheter i ihopparningslistan, och den kan vara aktivt ansluten till två enheter samtidigt.
Du kan dock endast spela upp ljud från en enhet i taget.

Så här identifierar och växlar du mellan anslutna enheter:

Tryck på Bluetooth®-knappen för att höra vilka enheter som är anslutna.

Pausa ljudet på den första enheten för att växla till den andra enheten.

Spela upp ljudet från den andra enheten.

Så här kopplar du bort en enhet:

Avaktivera Bluetooth-funktionen på enheten.

Om enheten har stöd för ihopparning via NFC låter du dess NFC-avläsningspunkt vidröra mitten av högtalarens ovansida. Sikta på Bose-logotypen.

Så här ansluter du en enhet:

När högtalaren slås på försöker den återansluta till de två senast anslutna enheterna. De mobila enheterna måste finnas inom täckningsområdet och vara påslagna. Om enheten har stöd för ihopparning via NFC låter du dess NFC-avläsningspunkt vidröra högtalarens ovansida. Sikta på Bose-logotypen.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.