Gratis frakt om du beställer idag.
 

Para ihop med en Bluetooth®-enhet via NFC

NFC (närfältskommunikation) är en kortdistansteknik där enheter måste befinna sig nära varandra för att kommunicera. Om enheten stöder NFC kan du enkelt para ihop den med högtalaren:

Se till att SoundLink-högtalaren är påslagen, lås upp Bluetooth-enheten och aktivera både  Bluetooth- och NFC-funktionen. De finns vanligtvis i enhetens inställningsmeny. Mer information finns i enhetens bruksanvisning

Vidrör mitten av SoundLink-högtalarens ovansida med Bluetooth-enhetens NFC-avläsningspunkt. Du kan nu bli tillfrågad om du vill godkänna ihopparningen.

Obs! Du kan behöva knacka med olika delar av enheten för att hitta NFC-avläsningspunkten. Avläsningspunktens placering varierar beroende på enhet. På smarttelefoner brukar den sitta på baksidan

När enheterna har parats ihop hörs en ljudsignal från högtalaren och, om du har aktiverat röstanvisningarna, hörs även meddelandet ”Ansluten till <enhetens namn>”. Högtalarens Bluetooth-indikator lyser med ett fast vitt sken som bekräftelse.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.