Gratis frakt och gratis retur
 

Utföra en fabriksåterställning

Gäller:

Du kan vid behov återställa din Wave®-radio till de ursprungliga fabriksinställningarna.

Obs! Vid en systemåterställning raderas alla sparade förval.

Så här gör du en systemåterställning:

på fjärrkontrollen håller du ner alarm setup (menu) tills "-setup menu-" visas.

Alarm Setup (Menu)

tryck på tune/playlist> nio gånger tills "reset all- no" visas

Tune/Playlist >

tryck på time – eller time + för att ändra "reset all- no" till "reset all- yes." "preset 3 to confirm" visas på displayen

Time -

Time +

tryck presets 3 för att bekräfta. när återställningen är klar visas "reset complete". inställningsmenyn stängs automatiskt efter tio sekunder

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.