Gratis frakt om du beställer idag.
 

Göra en systemuppdatering

Uppdateringar av systemprogramvaran finns tillgängliga med oregelbundna intervall och de kan hämtas via internet till USB-enheten som medföljer systemet.

Så här installerar du en Bose®-systemuppdatering:

Kontrollera att USB-enheten är tom

Tryck på SETUP (inställningar) på kontrollkonsolen

Tryck på DOWN ARROW (nedåtpil) på fjärrkontrollen för att bläddra igenom TV:ns systemmeny tills ”UPPDATE” (uppdatera) är markerat, tryck sedan på OK

När du uppmanas att genomföra en uppdatering, se till ”YES” (ja) är markerat och tryck på OK

Sätt in USB-enheten i USB-porten på kontrollkonsolen

Ta bort USB-enheten från kontrollkonsolen när du uppmanas till det

Anslut USB-enheten till en dator

i. Öppna USB-enheten

ii. Dubbelklicka på filen download_launcher. Nu ska en uppdateringssida på Bose.com öppnas

iii. Välj språk

iv. Du kommer nu till en sida som bekräftar vilket system du uppdaterar. In all cases, click "Continue to software updates >"

v. På nästa sida bekräftas att uppdateringsprocessen följdes av att USB-enheten sattes in i kontrollkonsolen. Klicka på "Fortsätt till programvaruuppdateringar >"

vi. Klicka på "Hämtning för Windows" eller "Hämtning för Mac" och följ sedan anvisningarna på skärmen. Obs! När filhämtningsfönstret visas väljer du "Kör"

vii. Ta bort USB-enheten från datorn när processen är klar

Sätt tillbaka USB-enheten i USB-porten på kontrollkonsolen

Ta bort USB-enheten när uppdateringen är klar

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.