KAN SKICKAS UT INOM 1-2 ARBETSDAGAR MED EN 90 DAGARS RISKFRI PROVPERIOD OCH GRATIS STANDARDLEVERANS FÖR BESTÄLLNINGAR PÅ 450 KR ELLER MER

Högtalarknapparnas funktioner

Strömbrytare

Strömbrytaren på Bose Portable Home Speaker
 • Den lilla upphöjda kanten under knappen gör att du kan hitta knappen utan att behöva titta på högtalaren
 • Tryck för att sätta på högtalaren och få information om batterinivån. Lampan under knappen lyser med ett vitt sken när högtalaren är påslagen och har mer än 10 % batteriström kvar. Lampan blinkar med vitt sken när högtalaren är på och laddas
 • Håll intryckt i två sekunder för att stänga av högtalaren. Högtalaren spelar upp en ton som indikerar att den har stängts av

  För att spara batteriström stängs högtalaren automatiskt av efter 20 minuters inaktivitet när den inte är ansluten till ett eluttag, inte är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk och inte spelar upp ljud

Bluetooth®-knappen

Bluetooth-knappen på Bose Portable Home Speaker
 • Fungerar endast när högtalaren är på
 • Tryck kort för att återansluta till den senast använda Bluetooth-enheten. Om högtalaren inte kan ansluta till den enheten, börjar den söka efter andra tidigare anslutna enheter
 • Håll in för att koppla från aktuell enhet och möjliggöra anslutning av en ny Bluetooth-enhet
 • Håll intryckt i tio sekunder för att rensa minnet på alla tidigare anslutna Bluetooth-enheter

Volymknappar

Volym upp- och ned-knapparna på Bose Portable Home Speaker
 • Tryck kort en gång på en av volymknapparna för att stegvis ändra volymen
 • Håll in någon av volymknapparna för att kontinuerligt ändra volymen

  När du ändrar volymen, lyser ljusringen med ett vitt sken för att indikera aktuell volym

Spela/pausa-knappen

Spela/pausa-knappen på Bose Portable Home Speaker
 • Tryck en gång för att starta uppspelningen eller pausa det som för närvarande spelas
 • Tryck två gånger för att hoppa till nästa spår
 • Tryck tre gånger för att återgå till föregående spår eller till början av det aktuella spåret beroende på vilken musikspelare som används
 • Håll intryckt i tio sekunder för att tvinga högtalaren att starta om

Mikrofon av-knappen

Mikrofon av-knappen på Bose Portable Home Speaker
 • Avaktiverar mikrofonen i högtalaren. Lampan ovanför knappen lyser med ett rött sken för att indikera att mikrofonen är avstängd
 • När den röda lampan ovanför knappen lyser och du trycker på den här knappen så aktiveras mikrofonen så att högtalaren kan lyssna efter röstassistensens aktiveringsord

Åtgärdsknappen

Åtgärdsknappen på Bose Portable Home Speaker
 • Tryck för att aktivera röstassistans, ignorera röstassistans eller stoppa timer och larm som ställts in med röstassistenten

Funktioner som är tillgängliga genom att trycka på en kombination av knappar

Bluetooth och Spela/pausa-knapparna på Bose Portable Home Speaker
 • För att inaktivera och återaktivera Wi-Fi-funktionen, tryck och håll ned Bluetooth och Spela/pausa-knapparna i fem sekunder tills ljusringen fylls med vitt ljus
Bluetooth- och Volym upp-knapparna
 • Om du vill återställa högtalaren till fabriksinställningarna, håller du Bluetooth- och Volym upp-knapparna intryckta i tio sekunder tills ljusringen fylls med vitt ljus
Volym ned- och Spela/pausa-knapparna på Bose Portable Home Speaker
 • För att aktivera Wi-Fi-installationsläget, håller du Volym ned- och Spela/pausa-knapparna intryckta i fem sekunder. Den övre och nedre delen av ljusringen lyser med ett gult sken när högtalaren är i Wi-Fi-installationsläget
Volym ned- och Bluetooth-knapparna på Bose Portable Home Speaker
 • Om du vill söka efter en programvaruuppdatering, håller du Bluetooth- och Volym ned-knapparna intryckta i tio sekunder tills ljusringen fylls med vitt ljus

Hjälpte den här informationen?

Tack för feedbacken. Skriv gärna fler kommentarer här nedanför.
Vad synd att sidan inte levde upp till dina förväntningar. Berätta gärna hur din upplevelse var och hur vi kan göra den bättre.
Skicka
Ti ringraziamo per aver fornito ulteriore feedback