Gratis frakt och gratis retur
 

Felsökning av strömförsörjning

Systemet startar inte.

Kontrollera om knapparna på systemet kan användas för att utföra funktioner. Om knapparna fungerar kan felet finnas i fjärrkontrollen.

Kontrollera att elkabeln är fastsatt korrekt. Om elkabeln inte sitter korrekt kan anslutningen vara problematisk.

Kontrollera att elkabeln sitter i ett fungerande vägguttag. Om vägguttaget kontrolleras med en strömbrytare på väggen ska du se till att den är påslagen. Kontrollera uttaget med en annan enhet. t.ex. en lampa. Prova även med att ansluta systemet till ett annat uttag.

Obs! Vissa grenkontakter kan bryta strömmen till uttag när vissa andra uttag inte är aktiva. Kontrollera med tillverkaren för att få mer information.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.