Gratis frakt och gratis retur
 

Tolka lamporna

Ström-/batteriindikator

Vid användning:

grönt (fast sken) – påslagna. mer än tre timmars batteritid återstår

grönt (blinkande) – påslagna. mindre än tre timmars batteritid återstår

inget (av) – avstängda eller slut på batteri

Vid laddning:

grönt (fast sken) – laddningen är klar

gult (blinkande) – laddar

rött – fel

Lägesindikator

grönt (på) – läget för brusreducering är aktiverat

inget (av) – aware-läget är aktiverat

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.