Gratis frakt och gratis retur
 

Byta ut batteriet

Så här byter du batteri:

Lossa de två skruvarna på högtalaren med hjälp av den 2,5 mm sexkantsnyckel som medföljer det nya batteriet

Tryck uppåt på baksidan av höljet tills det lossnar

Lyft locket uppåt och bort från högtalarens baksida

Använd sexkantsnyckeln för att lossa de två skruvar som håller fast batteriet (långt ned på högtalaren)

Dra batteriet rakt ut ur högtalaren

Sätt i ett nytt batteri

Obs! Var noga med att alltid byta ut batteriet i SoundLink®-högtalaren mot originalbatterier från Bose eller auktoriserade Bose-återförsäljare.

Sätt tillbaka skruvarna i batteriet och dra åt dem med sexkantsnyckeln

Passa in hålen i locket mot fästena på baksidan av högtalaren och tryck för att få locket på plats

Tryck ned höljet på fästskruvarna så långt det går

Sätt tillbaka skruvarna längst ned på höljet och dra åt dem

Aktivera det nya batteriet: Sätt i strömsladden i strömuttaget på baksidan av högtalaren och anslut sedan sladden till ett vägguttag i tre timmar

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.