Gratis frakt och gratis retur
 

Byta hölje

Så här byter du ut höljet:

Lossa de två skruvarna på högtalaren med hjälp av den 2,5 mm sexkantsnyckel som medföljer det nya höljet

Tryck uppåt på baksidan av höljet tills det lossnar

Ta bort höljet genom att dra det uppåt och bort från högtalarens baksida

Montera det nya höljet genom att passa in hålen på höljet mot fästena på baksidan av högtalaren och tryck höljet på plats

Tryck ned höljet på fästskruvarna så långt det går

Sätt tillbaka skruvarna längst ned på höljet och dra åt dem

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.