Gratis frakt och gratis retur
 

Byta ut batteriet i fjärrkontrollen

När fjärrkontrollen slutar fungera eller räckvidden tycks avta kan det vara dags att byta batteri. Batterifacket sitter på baksidan av fjärrkontrollen. Du kan använda ett CR2032- eller DL2032-batteri. Så här byter du batteri:

Använd ett mynt för att vrida batterilocket moturs

Ta bort det gamla batteriet och ersätt det med ett nytt batteri (CR2032 eller DL2032) med plustecknet (+) vänt uppåt.

Sätt tillbaka locket och vrid det medurs tills det låser fast.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.