Beställ senast den 21 december för att få leveransen före jul.
 

Byta ut batteriet i fjärrkontrollen

Gäller:

Så här byter du batteriet i fjärrkontrollen:

Lägg fjärrkontrollen upp och ned på en plan yta med batterifacket till höger

För låset åt sidan med fingret som bilden visar och håll kvar. Öppna batteriluckan genom att dra åt höger

Håll fjärrkontrollen upp och ned och sätt i det nya batteriet i facket med plussymbolen (+) uppåt

Stäng batterifacket försiktigt igen, så låses det automatiskt

Obs! Rätt batteri till fjärrkontrollen är CR2032. Du kan också använda DL2032.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.