Gratis frakt och gratis retur
 

Återställa fabriksinställningarna

Vid en fabriksåterställning tas alla käll-, volym- och nätverksinställningar bort från systemet. Därefter tillämpas återigen de ursprungliga fabriksinställningarna.

  1. Slå på systemet
  2. Tryck på SETUP (inställningar) på kontrollkonsolen. Om inte systemmenyn visas på tv:n kontrollerar du att rätt ingång är vald på tv:n
  3. Håll ned SETUP (inställningar) och SOURCE (källa) samtidigt på kontrollkonsolen tills systemmenyn försvinner från tv:n

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.