Tillgänglig för leverans inom 1-2 affärsdagar, med 90 dagars riskfri provperiod och kostnadsfri standardleverans

Återställa fabriksinställningarna

Gäller:

Vid en fabriksåterställning tas alla käll-, volym- och nätverksinställningar bort från systemet. Därefter tillämpas återigen de ursprungliga fabriksinställningarna.

  1. Slå på systemet
  2. Tryck på SETUP (inställningar) på kontrollkonsolen. Om inte systemmenyn visas på tv:n kontrollerar du att rätt ingång är vald på tv:n
  3. Håll ned SETUP (inställningar) och SOURCE (källa) samtidigt på kontrollkonsolen tills systemmenyn försvinner från tv:n

Hjälpte den här informationen?

Tack för feedbacken. Skriv gärna fler kommentarer här nedanför.
Vad synd att sidan inte levde upp till dina förväntningar. Berätta gärna hur din upplevelse var och hur vi kan göra den bättre.
Skicka
Ti ringraziamo per aver fornito ulteriore feedback