Gratis frakt om du beställer idag.
 

Ställa in språk för röstanvisningar

Högtalaren har en funktion för röstanvisningar som vägleder dig genom ihopparning och anslutning. Röstanvisningarna talar även om namnen på de anslutna enheterna och påminner dig om att ladda högtalaren när batterinivån börjar bli låg.

Första gången du använder högtalaren måste du ställa in ett språk:

slå på högtalaren genom att trycka på strömknappen

Strömsladd

bläddra genom listan med språk med knapparna volym + och volym -

Volym +

Volym -

när du hör ditt språk räknas upp trycker du på spela upp/pausa och håller ned knappen för att välja språket

Spela upp/Pausa

Så här ändrar du språkinställningen:

tryck ned spela upp/pausa och volym + samtidigt tills du hör det första språkalternativet läsas upp

Spela upp/Pausa

Volym +

Upprepa steg 2 och 3 ovan

under tiden lyser bluetooth-indikatorn blått.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.