Beställ senast den 21 december för att få leveransen före jul.
 

Ställa in ett väckningslarm

Med sleepbuds anslutna trycker du på Set Alarm (ställ in väckningslarm) på huvudsidan. Här kan du aktivera och avaktivera larm, redigera befintliga larm och lägga till nya larm. Tryck på knappen EDIT (redigera) om du vill välja fler larm. Tryck på ett larm för att redigera larmets tid och schemalagda dagar.

Du redigerar ett larm genom att trycka på larmtiden. Du justerar larmtiden genom att ändra siffrorna och växla mellan AM och PM (FM och EM). Under Repeat Days (upprepa dagar) finns ytterligare alternativ, t.ex. Alarm Sound (larmljud), Alarm Volume (larmvolym) och Play Sounds After Snooze (spela upp ljud efter snooze).

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.