Gratis frakt och gratis retur
 

Ställa in och spela upp ett förval med SoundTouch-appen

Gäller:

mer...

Så här ställer du in ett förval:

Välj menyikonen (≡) i det övre vänstra hörnet
Obs! Om inte menyikonen (≡) syns på datorn eller surfplattan kanske sidomenyn redan är öppen

Välj vad du vill streama musik ifrån. Alternativen kan vara:

  • Senaste
  • Musikbibliotek
  • Musiktjänster
  • Webbradio

Välj och håll musikinnehåll

Förvalen visas längst ned på skärmen. Dra och släpp det markerade innehållet till ett förvalsnummer och håll det där tills förvalet har ställts in

Så här spelar du upp ett förval:

Välj förvalsikonen i det övre högra hörnet och välj ett av förvalen som visas längst ned på skärmen.

Om ingen musik spelas upp och om ett meddelande om ej tilldelat förval visas på skärmen, måste du tilldela innehåll till förvalet.

Så här ändrar du eller tar bort ett förval:

Du åsidosätter och ändrar förval genom att dra och släppa nytt innehåll till önskat förvalsnummer. Liksom vid förvalsinställningen ska du hålla det nya markerade innehållet på förvalsnumret tills det nya förvalet har ställts in.

Obs! Förval går bara att skriva över, inte att ta bort permanent.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.