Gratis frakt och gratis retur
 

Ljudinställningar för Bluetooth®-prioritet

När headsetet är anslutet till flygplanets intercom-system hörs alltid intercom-ljudet i headsetet och det kan inte bortprioriteras. Om du ansluter en Bluetooth-enhet till headsetet kan du välja hur du vill höra ljudet från enheten med intercom-ljud. Det gör du med hjälp av Bluetooth-prioritetsomkopplaren på kontrollmodulen:

Prioritera intercom-ljud över Bluetooth

Om en intercom-signal upptäcks prioriteras den över Bluetooth-ljudet. Bluetooth-ljudet återupptas när intercom-signalen upphör.

Intercom och Bluetooth

Bluetooth-ljudet hörs samtidigt som intercom-ljudet och det fortsätter att höras även under pågående intercom-kommunikation.

Endast intercom

I Off-läget (Av) avaktiveras Bluetooth och alla antenner stängs av. Endast intercom-ljud hörs och allt Bluetooth-ljud är avstängt.

 

Obs! Om du aktiverar Off-läget (Av) när du är ansluten till en Bluetooth-källa, kan du behöva återupprätta Bluetooth-anslutningen nästa gång du slår på headsetet.

Obs! Bluetooth-ljudet stängs automatiskt av vid inkommande och utgående samtal om Bluetooth-prioritetsomkopplaren är inställd på MUTE eller MIX. Vid Bluetooth-telefonsamtal kombineras intercom-ljudet och ljudet från telefonsamtalet.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.