Beställ senast den 21 december för att få leveransen före jul.
 

Ställa in bildvisning

Den här funktionen fungerar i stort sett som funktionen för bildproportioner. Du kan ändra bilden genom att dra ut den, zooma i den eller lägga till lodräta grå fält. Bildvisningen har lagts till i Bose®-systemet eftersom bildproportionskontrollerna inaktiveras i de flesta tv-apparater när en HD-signal ansluts via HDMI®.

Så här ändrar du bildvisningsinställningar:

Sätt på tv:n och välj tv-videoingången som ansluter till Lifestyle®-systemet.

tryck på source på fjärrkontrollen och välj den källa som du vill justera med uppåtpilen eller nedåtpilen. bekräfta genom att trycka på ok

visa alla tillgängliga videoformat genom att trycka på bildvisning

flytta dig mellan de olika alternativen genom att trycka på bildvisning upprepade gånger

normal: förändrar inte visningen.

automatisk breddkorrigering: fyller upp skärmen utan att beskära innehållet.

sträck 1: sträcker ut bilden jämnt från mitten.

sträck 2: sträcker ut kanterna på bilden mycket längre än de centrala delarna av bilden.

zooma: förstorar bilden (tryck på navigeringsknapparna för upp/ned för att lodrätt förskjuta bilden på skärmen).

grå fält: placerar lodräta gråa fält till vänster och höger i en standardbild.

passform: anpassar videobilden till skärmen.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.