Kostnadsfri frakt på beställningar på 450 SEK eller mer och kostnadsfri retur.

Ställa in tiden

Tryck på TIME - eller TIME + på fjärrkontrollen i en sekund tills -CLOCK SET- visas på skärmen och släpp sedan knappen.

Tryck på TIME - eller TIME + tills rätt tid visas på skärmen.

Läget -Clock Set- avslutas automatiskt efter fem sekunder.