KAN SKICKAS UT INOM 1-2 ARBETSDAGAR MED EN 90 DAGARS RISKFRI PROVPERIOD OCH GRATIS STANDARDLEVERANS FÖR BESTÄLLNINGAR PÅ 450 KR ELLER MER

Ställa in tiden

Tryck på TIME - eller TIME + på fjärrkontrollen i en sekund tills -CLOCK SET- visas på skärmen och släpp sedan knappen.

Tryck på TIME - eller TIME + tills rätt tid visas på skärmen.

Läget -Clock Set- avslutas automatiskt efter fem sekunder.