Gratis frakt och gratis retur
 

Ställa in tiden

Gäller:

tryck på time - eller time + på fjärrkontrollen i en sekund tills "-clock set-" visas på displayen och släpp sedan knappen

Time -

Time +

tryck på time - eller time + tills rätt tid visas på displayen

Läget "-Clock Set-" avslutas automatiskt efter fem sekunder

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.