Gratis frakt och gratis retur
 

Ställa in högtalaren

Innan du börjar

  • Placera den mobila enheten inom högtalarens räckvidd (10 meter). Om du flyttar den längre bort än så påverkas ljudkvaliteten och anslutningen mellan enheten och högtalaren kan brytas
  • Ställ högtalaren med baksidan mot väggen, utan att ställa den direkt mot väggen. Basresponsen minskar ju längre från väggen du flyttar högtalaren
  • Placera högtalaren så att den står på sockeln. Om du ställer högtalaren på något annat sätt kan du skada den och dessutom kan ljudkvaliteten försämras
  • Placera inte högtalaren på våta eller smutsiga ytor
  • För att undvika trådlösa störningar bör du placera annan trådlös utrustning en bit ifrån högtalaren. Du bör inte heller placera högtalaren eller den mobila enheten i någon form av metallskåp eller i närheten av andra AV-komponenter

Installation

Placera högtalaren på laddningsstationen och passa in stiftskontakterna. Tvinga inte ner högtalaren i laddningsstationen, då kan den skadas. Var noga med att använda den laddningsstation som medföljde högtalaren. Den här högtalaren är inte kompatibel med originalladdningsstationen till Bluetooth®-högtalaren SoundLink® Mini

Innan du kan börja använda högtalaren måste du ansluta den till eluttaget och ladda batteriet. Gör så här:

i. Sätt i strömsladden i USB-kontakten på laddningsstationen eller högtalaren
ii. Sätt i andra änden av strömsladden i nätadaptern
iii. Sätt in den andra änden med nätanslutningsdelen i ett vägguttag. Batteriindikatorn blinkar gult och en signal hörs från högtalaren

Slå på högtalaren genom att trycka på POWER-knappen. Bluetooth-indikatorn blinkar blått

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.