Kostnadsfri frakt på beställningar på 450 SEK eller mer och kostnadsfri retur.

Ställa in systemet (med video)

SoundLink® Air-systemet måste anslutas till ett Wi-Fi-nätverk för att streamat AirPlay®-ljud ska kunna tas emot. Här får du veta hur du ställer in systemet på bästa sätt. Du behöver fjärrkontrollen och den medföljande USB-kabeln. Så här ställer du in systemet:

Öppna en webbläsare på datorn och gå till www.Bose.com/wifisetup

URL:en står skriven på produktetiketten som sitter på systemets undersida.

Kontrollera att SoundLink® Air är ansluten till en strömkälla innan du går vidare.

Följ onlineanvisningarna för att hämta och köra Wi-Fi-konfigurationsprogrammet.

Obs! När du har startat konfigurationsprogrammet kan det hända att du uppmanas att installera en drivrutin. Gör det innan du ansluter SoundLink® Air-systemet till datorn. Slå inte av strömmen till SoundLink® Air-systemet medan Wi-Fi-konfigurationsprogrammet hämtas och körs.

När följande bild visas ska du ansluta systemet till datorn med den medföljande USB-kabeln.

i. Anslut den stora kontakten på den medföljande USB-kabeln till en USB-port på datorn.
ii. Anslut den andra änden till SETUP-uttaget på SoundLink® Air-systemet.

Obs! SETUP-uttaget används enbart för systemkonfiguration. Uttaget kan inte användas för att spela upp ljud från någon enhet.

I konfigurationsfönstret anger du den efterfrågade informationen:

”Högtalarnamn” – I det här fältet visas systemnamnet ”Bose SoundLink Air”. Vi rekommenderar att du väljer ”Högtalarnamn” och ändrar det till något mer praktiskt, till exempel ”SoundLink Air vardagsrum”. Det är det namnet som visas i listan med tillgängliga enheter på din AirPlay-kompatibla enhet.

”Välj Wi-Fi-nätverk” – I det här fältet ska namnet på ditt trådlösa nätverk visas. Om du har fler än ett klickar du på nedåttriangeln och väljer det nätverk du vill använda i listan. Om nätverksnamnet inte visas i listan eller om det är dolt väljer du ”Annat” i listrutan och ställer in nätverket manuellt.

”Ange nätverkslösenord” – Om du använder ett skyddat nätverk anger du lösenordet här.

Tryck på ”Anslut”. En förloppsskärm visas medan anslutningen upprättas. Det kan ta upp till tre minuter. Du kan när som helst välja att avbryta. Om ingen anslutning kan upprättas kontrollerar du att nätverkets namn och lösenord har angetts korrekt och försöker igen.

Vänta tills anslutningen bekräftas: Ett bekräftelsemeddelande visas på datorn, en signal hörs och Wi-Fi-indikatorn på framsidan lyser med ett fast blått sken. Systemet kan nu börja streama ljud från en AirPlay-kompatibel enhet.

Flytta systemet efter Wi-Fi-konfigurationen

Efter den inledande konfigurationen kan du flytta SoundLink® Air-systemet vart du vill inom Wi-Fi-nätverkets räckvidd. Dra ut strömsladden ur eluttaget, flytta systemet och anslut sladden igen. Wi-Fi-indikatorn börjar blinka blått medan systemet automatiskt försöker ansluta till nätverket igen. När anslutningen har upprättats hörs en signal och Wi-Fi-indikatorn lyser med ett fast blått sken.

Obs! Om du ändrar något i Wi-Fi-nätverket eller flyttar systemet till en plats inom ett annat Wi-Fi-nätverks räckvidd kan du behöva köra konfigurationsprogrammet igen. När du flyttar tillbaka systemet till inom det ursprungliga nätverkets räckvidd ansluts systemet automatiskt utan att du behöver köra konfigurationsprogrammet på nytt. De fyra senast använda Wi-Fi-nätverken sparas i systemet.

Hjälpte den här informationen?

Tack för feedbacken. Skriv gärna fler kommentarer här nedanför.
Vad synd att sidan inte levde upp till dina förväntningar. Berätta gärna hur din upplevelse var och hur vi kan göra den bättre.
Skicka
Ti ringraziamo per aver fornito ulteriore feedback