KAN SKICKAS UT INOM 1-2 ARBETSDAGAR MED EN 90 DAGARS RISKFRI PROVPERIOD OCH GRATIS STANDARDLEVERANS FÖR BESTÄLLNINGAR PÅ 450 KR ELLER MER

Uppdatera systemet

VIKTIGT MEDDELANDE till kunder som har mer än ett Solo-system
Varje Solo-system har ett unikt ”programvarufingeravtryck” som krävs vid systemuppdateringar. Om du uppdaterar mer än ett system får du inte använda ett systems programvara till att uppdatera ett annat eftersom – det kan orsaka permanenta skador. Du förhindrar det genom att ta bort alla filer med filtillägget *.bos på USB-enheten innan du uppdaterar ett annat system.

Du behöver en bärbar USB-enhet med minst 10 MB ledigt utrymme. Enheten måste vara FAT- eller FAT32-formaterad.

Minimisystemkrav

För datorer med Windows:

 • Processor på 300 MHz (1 GHz för Vista eller Windows 7), 32 eller 64 bitar
 • 128 MB RAM (Windows XP); 512 MB (Vista Home Basic); 1 GB (övriga Vista-versioner och Windows 7, 32 bitar); 2 GB (Windows 7, 64 bitar)
 • Internetanslutning
 • 30 MB ledigt utrymme på hårddisken
 • USB 1.1-, 2.0- eller 3.0-port

För Mac-datorer:

 • OS-version 10.5 (Leopard), 10.6 (Snow Leopard) eller 10.7 (Lion)
 • Intel-processor
 • 512 MB RAM (Leopard), 1 GB (Snow Leopard)
 • Internetanslutning
 • 40 MB ledigt utrymme på hårddisken
 • USB 1.1-, 2.0- eller 3.0-port

Utför följande steg:

Du måste hämta uppdateringsinformationen på datorn.

Stäng först av och koppla ur Bose Solo 5-ljudsystemet för TV.

Anslut USB-enheten till datorn. Ta bort alla filer på USB-minnet.

Hämta programuppdateringsfilen nedan (Solo5.mdu).

För datorer med Windows:

I fönstret Filhämtning markerar du målmappen och klickar på Spara. Du kan spara filen direkt på USB-enheten. Om du hämtar filen till skrivbordet behöver du dra filen till USB-enheten innan du tar bort den från datorn.

För Mac-datorer:

Vänta medan datorn hämtar filen.

Öppna mappen Hämtade filer och dra uppdateringsfilen till USB-enheten.

När uppdateringen har flyttats till USB-enheten kan du ta bort enheten från datorn.

Sätt i USB-enheten i uttaget som är märkt ”Service” på systemets baksida.

Anslut Bose Solo 5-ljudsystemet för TV. Uppdateringen startar automatiskt och lampan blinkar gult med några sekunders mellanrum.

Det tar några minuter att slutföra uppdateringen. Lampan på Bose Solo 5-ljudsystemet för TV fortsätter att blinka. När uppdateringen är klar blinkar lampan grönt.

När lampan blinkar grönt tar du bort USB-minnet från Bose Solo 5-ljudsystemet för TV. Systemet återgår till normal drift när USB-enheten har tagits bort och systemet har aktiverats.

Felsökning

Prova följande innan du startar om uppdateringsprogrammet:

Medan du hämtar uppdateringen från internet:

 • Kontrollera att internetanslutningen fungerar.
 • Programmet behöver vissa specifika uppgifter om Bose Solo 5-ljudsystemet för TV. För att hämta den informationen sätter du först i det valda USB-minnet i uttaget som är märkt ”Service” på systemets baksida. Den gröna lampan ska nu bli gul och blinka i flera sekunder innan den slocknar. När lampan har slocknat tar du bort USB-minnet och sätter i det i datorn.
 • Vänta tills datorn ger anvisning om att ta bort USB-enheten.

Medan du uppdaterar Bose Solo 5-ljudsystemet för TV:

 • Kontrollera att systemet är anslutet och aktiverat, och att den gröna lampan lyser med ett fast sken på systemet innan du sätter i USB-enheten.
 • Om en röd lampa lyser på Bose Solo 5-ljudsystemet för TV under uppdateringen tar du bort USB-minnet från systemet, drar ut kabeln ur vägguttaget och väntar en minut innan du ansluter den igen. Kontrollera att systemet är påslaget (att lampan lyser med ett fast grönt sken) innan du sätter i USB-minnet igen.

Tips! Sätt i USB-enheten direkt i en ledig USB-port på datorn.
Om USB-enheten sätts i en USB-hubb kanske uppdateringsprocessen får svårt att hitta den.
Om USB-enheten sätts i direkt i en ledig USB-port på datorn blir den enklare att hitta.

Hjälpmeny
Hjälpmenyn kan användas under hela uppdateringsprocessen. Via hjälpmenyn öppnar du följande:

 • Licensavtal: Läs igenom licensavtalet.
 • Systeminformation: Visa information om den aktuella systemprogramvaruversionen i Bose Solo 5-ljudsystemet för TV och information om datorn och operativsystemet.

Kontakta Bose kundtjänstom problemet kvarstår.

Vanliga frågor

Varför ska jag uppgradera programvaran till Bose Solo 5-ljudsystemet för TV?

Genom att uppdatera programvaran ser du till att systemet fungerar optimalt.

Kan uppdateringen göras på både PC- och Mac-datorer?

Ja, om följande minimisystemkrav uppfylls: PC-datorer måste köra Windows XP eller senare. Mac-datorer måste köra OS 10 eller senare.

Vilken typ av USB-flashminne ska jag använda?

De flesta USB-minnen med minst 10 MB ledigt utrymme kan användas. En enhet som visas som hårddisk eller "USB-enhet (sammansatt)" fungerar inte. Enheten måste vara FAT- eller FAT32-formaterad.

Måste USB-flashminnet vara tomt?

Det är inte nödvändigt – men rekommenderas. Om du har kört en Bose-uppdatering med samma USB-minne tidigare måste du ta bort alla filer med filtillägget *.bos.

Hur lång tid tar uppdateringen?

Det ska bara ta några minuter för datorn att hämta uppdateringen från Bose. Det tar bara några sekunder att köra uppdateringen på Bose Solo 5-ljudsystemet för TV.

Var på Bose Solo 5-ljudsystemet för TV sitter USB-porten?

På systemets baksida. Porten är märkt "Service."