Gratis frakt om du beställer idag.
 

Bose® Solo 5-ljudsystem för TV

VIKTIGT MEDDELANDE till kunder som har mer än ett Solo-system
Varje Solo-system har ett unikt ”programvarufingeravtryck” som krävs vid systemuppdateringar. Om du uppdaterar mer än ett system får du inte använda ett systems programvara till att uppdatera ett annat eftersom – det kan orsaka permanenta skador. Du förhindrar det genom att ta bort alla filer med filtillägget *.bos på USB-enheten innan du uppdaterar ett annat system.

Varför ska Bose Solo 5-ljudsystemet för TV uppdateras?

Bose Solo 5-ljudsystemet för TV har utformats för att hålla i många år. Genom att uppdatera systemet ser du till att det fungerar optimalt.

Du behöver: ett bärbart USB-minne med minst 10 MB ledigt utrymme.

Anmärkning till användare som har kört en Bose-uppdatering tidigare: Se till att alla filer med filtillägget *.bos har tagits bort från USB-minnet innan du startar processen.

Minimisystemkrav

För datorer med Windows:

 • Processor på 300 MHz (1 GHz för Vista eller Windows 7), 32 eller 64 bitar
 • 128 MB RAM (Windows XP); 512 MB (Vista Home Basic); 1 GB (övriga Vista-versioner och Windows 7, 32 bitar); 2 GB (Windows 7, 64 bitar)
 • Internetanslutning
 • 30 MB ledigt utrymme på hårddisken
 • USB 1.1-, 2.0- eller 3.0-port

För Mac-datorer:

 • OS-version 10.5 (Leopard), 10.6 (Snow Leopard) eller 10.7 (Lion)
 • Intel-processor
 • 512 MB RAM (Leopard), 1 GB (Snow Leopard)
 • Internetanslutning
 • 40 MB ledigt utrymme på hårddisken
 • USB 1.1-, 2.0- eller 3.0-port

Utför följande steg:

Du måste hämta uppdateringsinformationen på datorn.

Stäng först av och koppla ur Bose Solo 5-ljudsystemet för TV.

Sätt in USB-minnet i datorn. Ta bort alla filer på USB-minnet.

Börja hämta programvaruuppdateringen.

För datorer med Windows:

I fönstret Filhämtning klickar du på Kör eller Spara.

Om du väljer Kör: Följ anvisningarna för hur uppdateringen ska utföras.

Om du väljer Spara: Välj en plats där filen (Bose_System_Updater.exe) ska sparas. Starta sedan programmet på hårddisken och följ uppdateringsanvisningarna.

För Mac-datorer:

Vänta medan datorn hämtar filen. Filen hamnar på skrivbordet som en hårddiskikon.

Ett fönster öppnas. Dra uppdateringsfilen till skrivbordet enligt anvisningarna. (Om fönstret inte öppnas dubbelklickar du på ikonen.)

Kör systemuppdateringen från skrivbordet och följ anvisningarna för hur den ska utföras.

När uppdateringen har sparats på USB-minnet tar du bort USB-minnet från datorn och utför uppdateringen på Bose Solo 5-ljudsystemet för TV.

Sätt in USB-enheten i uttaget som är märkt ”Service”.

Anslut Bose Solo 5-ljudsystemet för TV. Uppdateringen startas automatiskt och en gul lampa blinkar med några sekunders mellanrum.

Det tar några sekunder att slutföra uppdateringen. Lampan på Bose Solo 5-ljudsystemet för TV fortsätter att blinka. När uppdateringen är klar blinkar lampan grönt.

När lampan blinkar grönt tar du bort USB-minnet från Bose Solo 5-ljudsystemet för TV. Systemet återgår till normal drift när USB-minnet har tagits bort och systemet aktiverats.

Felsökning

Prova följande innan du startar om uppdateringsprogrammet:

Medan du hämtar uppdateringen från internet:

 • Kontrollera att internetanslutningen fungerar.
 • Programmet behöver vissa specifika uppgifter om Bose Solo 5-ljudsystemet för TV. För att hämta den informationen sätter du först in det valda USB-minnet i uttaget som är märkt ”Service” på systemets baksida. Den gröna lampan ska nu bli gul och blinka i flera sekunder innan den slocknar. När lampan har slocknat tar du bort USB-minnet och sätter in det i datorn.
 • Vänta tills du får en uppmaning på datorn om att ta bort USB-enheten.

Medan du uppdaterar Bose Solo 5-ljudsystemet för TV:

 • Kontrollera att systemet är anslutet och aktiverat, och att den gröna lampan lyser med fast sken på systemet innan du sätter in USB-enheten.
 • Om en röd lampa lyser på Bose Solo 5-ljudsystemet för TV under uppdateringen tar du bort USB-minnet från systemet, drar ut kabeln ur vägguttaget och väntar en minut innan du ansluter den igen. Kontrollera att systemet är påslaget (att lampan lyser med ett fast grönt sken) innan du sätter in USB-minnet igen.

Tips! Sätt i USB-enheten direkt i en ledig USB-port på datorn.
Om USB-enheten sätts i en USB-hubb kanske uppdateringsprocessen får svårt att hitta den.
Om USB-enheten sätts in direkt i en ledig USB-port på datorn blir den enklare att hitta.

Hjälpmeny
Hjälpmenyn kan användas under hela uppdateringsprocessen. Via hjälpmenyn öppnar du följande:

 • Licensavtal: Läs igenom licensavtalet.
 • Systeminformation: Visa information om den aktuella systemprogramvaruversionen i Bose Solo 5-ljudsystemet för TV och information om datorn och operativsystemet.

Kontakta du Bose kundtjänstom problemet kvarstår.

Vanliga frågor

Varför ska jag uppgradera programvaran till Bose Solo 5-ljudsystemet för TV?

Genom att uppdatera programvaran ser du till att systemet fungerar optimalt.

Kan uppdateringen göras på både PC- och Mac-datorer?

Ja, om följande minimisystemkrav uppfylls: PC-datorer måste köra Windows XP eller senare. Mac-datorer måste köra OS 10 eller senare.

Vilken typ av USB-flashminne ska jag använda?

De flesta USB-minnen med minst 10 MB ledigt utrymme kan användas. En enhet som visas som hårddisk eller "USB-enhet (sammansatt)" fungerar inte. Enheten måste vara FAT- eller FAT32-formaterad.

Måste USB-flashminnet vara tomt?

Det är inte nödvändigt – men rekommenderas. Om du har kört en Bose-uppdatering med samma USB-minne tidigare måste du ta bort alla filer med filtillägget *.bos.

Hur lång tid tar uppdateringen?

Det ska bara ta några minuter för datorn att hämta uppdateringen från Bose. Det tar bara några sekunder att köra uppdateringen på Bose Solo 5-ljudsystemet för TV.

Var på Bose Solo 5-ljudsystemet för TV sitter USB-porten?

På systemets baksida. Porten är märkt "Service."