KAN SKICKAS UT INOM 1-2 ARBETSDAGAR MED EN 90 DAGARS RISKFRI PROVPERIOD OCH GRATIS STANDARDLEVERANS FÖR BESTÄLLNINGAR PÅ 450 KR ELLER MER

Bose® Solo ljudsystem för tv

Varför ska du uppdatera systemet?

Bose Solo ljudsystem för tv har utformats för att hålla i många år. Uppdateringen av systemet gör att det fungerar optimalt.

Du behöver: ett bärbart USB-minne med minst 10 MB ledigt utrymme.

Anmärkning för användare som har kört en Bose-uppdatering tidigare: Se till att alla filer med filtillägget *.bos tas bort från USB-minnet innan du startar processen.

Minimisystemkrav

Windows-användare:

 • Processor på 300 MHz (1 GHz för Vista), 32 eller 64 bitar
 • 128 MB RAM (Windows XP); 512 MB (Vista Home Basic); 1 GB (övriga Vista-versioner och Windows 7, 32 bitar); 2 GB (Windows 7, 64 bitar)
 • Internetanslutning
 • 30 MB ledigt utrymme på hårddisken
 • USB 1.1- eller 2.0-port

Mac-användare:

 • OS-version 10.5 (Leopard), 10.6 (Snow Leopard) eller 10.7 (Lion)
 • Intel-processor
 • 512 MB RAM (Leopard); 1 GB (Snow Leopard)
 • Internetanslutning
 • 40 MB ledigt utrymme på hårddisken
 • USB 1.1-, 2.0- eller 3.0-port

Steg att genomföra

För att uppdateringen ska kunna genomföras krävs serienummer och information om programversion för Bose® Solo ljudsystem för tv.

1. Hämta informationen genom att först aktivera Bose® Solo ljudsystem för tv. Systemets gröna lysdiod ska lysa med ett fast sken och inte blinka.

2. Sätt in ett USB-minne i uttaget märkt "Service" på systemets baksida. Den gröna lampan ska nu bli gul och blinka i flera sekunder innan den slocknar. Om ljuset från indikatorlampan på systemet inte ändras när du har satt i USB-minnet ska du ta bort minnet och sätta i det igen.

3. Ta bort USB-minnet när lampan slocknar. Informationen om Bose® Solo ljudsystem för tv finns nu på USB-minnet.

4. Anslut USB-minnet till datorn och fortsätt med programuppdateringen genom att klicka nedan.

5. Kör programmet.

För Windows:

 • I fönstret Filhämtning klickar du på Kör eller Spara.
 • Om du väljer Kör ska du följa anvisningarna för hur du utför uppdateringen.
 • Om du väljer Spara ska du välja en plats där filen (Bose_Update_Application.exe) ska sparas. Starta sedan programmet från hårddisken och följ uppdateringsanvisningarna.

Anmärkning för Windows-användare:
Om du har flera användarkonton på datorn kan du behöva ange administratörens inloggningsuppgifter för att kunna köra programmet.

För Mac:

 • Vänta medan filen hämtas till datorn. Den kommer att visas som en hårddiskikon på skrivbordet.
 • Nu ska ett fönster öppnas. Dra programfilen med uppdateringen till skrivbordet enligt anvisningarna (dubbelklicka på ikonen om fönstret inte öppnas).
 • Kör uppdateringsprogrammet från skrivbordet och följ anvisningarna för uppdateringen.

6. När uppdateringen har sparats på USB-enheten tar du bort USB-enheten ur datorn och genomför uppdateringen på Bose® Solo-ljudsystemet för tv. Kontrollera än en gång att systemet är aktiverat och att den gröna lampan på systemet lyser med ett fast sken.

7. Sätt i USB-enheten i uttaget märkt "Service". Uppdateringen startar automatiskt. Lampan byter från fast grönt till fast gult sken, med korta blinkningar med några sekunders mellanrum.

8. Det tar några sekunder att slutföra uppdateringen. Lampan på Bose® Solo-ljudsystemet för tv slocknar och ett pip signalerar att uppdateringen har slutförts.

9. När lampan har slocknat och du har hört ett pip tar du bort USB-enheten från Bose® Solo-ljudsystemet för tv. Systemet återgår till normal drift när USB-enheten tagits bort och systemet aktiverats.

Felsökning

Försök med följande innan du startar om uppdateringsprogrammet:

När du hämtar uppdateringen från internet:

 • Se till att internetanslutningen fungerar.
 • För programmet krävs vissa uppgifter om Bose® Solo-ljudsystemet för tv. För att hämta den informationen sätter du först in det valda USB-minnet i uttaget som är märkt ”Service” på systemets baksida. Den gröna lampan ska nu bli gul och blinka i flera sekunder innan den slocknar. När lampan slocknar tar du bort USB-minnet och ansluter det till datorn.
 • Vänta tills du får en uppmaning på datorn om att ta bort USB-enheten.

Medan du uppdaterar Bose® Solo-ljudsystemet för tv:

Kontrollera att systemet är anslutet och aktiverat, samt att den gröna lampan lyser med fast sken på systemet innan du sätter i USB-enheten.

Om en röd lampa lyser på Bose® Solo-ljudsystemet för tv under uppdateringen tar du bort USB-minnet från systemet, drar ut kabeln från vägguttaget och väntar i 60 sekunder innan du ansluter den igen. Kontrollera att systemet är aktiverat och att lampan lyser med ett fast grönt sken innan du sätter tillbaka minnet.

Om problemet kvarstår kontaktar du Bose kundtjänst.

Hjälpmeny

Hjälpmenyn är tillgänglig under uppdateringen. Via hjälpmenyn kommer du åt följande:

 • Licensavtal: Läs igenom licensavtalet.
 • Systeminformation: Visa information om den aktuella systemprogramvaruversionen i Bose® Solo-ljudsystemet för tv samt information om datorn och operativsystemet.

Vanliga frågor

Vad är syftet med uppdateringsprogrammet till Bose® Solo-ljudsystemet för TV?

Med programmet är det enkelt att hämta programvaran direkt från Bose till datorn och sedan överföra den till Bose® Solo-ljudsystemet för TV.

Varför ska jag uppgradera programvaran till Bose® Solo-ljudsystemet för TV?

Genom att uppdatera programvaran ser du till att systemet fungerar optimalt.

Kan uppdateringen göras på både PC- och Mac-datorer?

Ja. PC- eller Mac-datorn som används till uppdateringen måste uppfylla minimisystemkraven som står på hämtningssidan.

Påverkas datorn av uppdateringen?

Bara temporärt. Temporära arbetsfiler skapas och används medan programmet körs. När programmet har avslutats och stängts tas alla temporära arbetsfiler och själva programmet bort.

Vilken typ av USB-flashminne ska jag använda?

De flesta USB-minnen med minst 10 MB ledigt utrymme kan användas. En enhet som visas som hårddisk eller "USB-enhet (sammansatt)" fungerar inte. Enheten måste vara FAT- eller FAT32-formaterad.

Måste USB-flashminnet vara tomt?

Nej. Andra filer på USB-minnet påverkas inte av uppdateringsprocessen. Men om du har kört en Bose-uppdatering med samma USB-minne tidigare måste du ta bort alla filer med filtillägget *.bos innan du startar uppdateringsprocessen.

Hur lång tid tar uppdateringen?

Det ska bara ta några minuter för datorn att hämta uppdateringen från Bose. Det tar bara några sekunder att köra uppdateringen på Bose® Solo-ljudsystemet för TV.

Var på Bose® Solo-ljudsystemet för TV sitter USB-porten?

På systemets baksida. Porten är märkt "Service."