Gratis frakt och gratis retur
 

Felsökning av ljud

Det hörs inget ljud i hörlurarna.

Kontrollera om det är något fel på ljudkabeln. Om kontakten eller någon annan del av kabeln är skadad kan det vara det som orsakar problemet

Kontrollera att hörlurarna är anslutna på rätt sätt. Kabeln kan sitta löst och hörlurarna kan ha anslutits på fel sätt. Ta bort och sätt tillbaka hörlurskontakten

Kontrollera att ljudenheten är på och att volymen är uppskruvad

Försök med en annan ljudenhet. Problemet kan bero på den ljudenhet som hörlurarna är anslutna till

Jag hör bara ljud i ena örat.

Kontrollera balansinställningen på ljudkällan. Om det går att ställa in ljudbalansen på ljudkällan kan det hända att den är feljusterad. Se till att den är inställd på mellannivå.

Kontrollera att hörlurarna är anslutna på rätt sätt. Kabeln kan sitta löst och hörlurarna kan ha anslutits på fel sätt. Ta bort och sätt tillbaka hörlurskontakten

Basnivån i hörlurarna är för hög.

Avaktivera eventuella ljudförstärkningsfunktioner på ljudkällan

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.