Beställ senast den 21 december för att få leveransen före jul.
 

Felsökning av ljud

Det hörs inget ljud från hörlurarna.

Kontrollera att hörlurarna är på

Kontrollera om det är något fel med ljudkabeln. Om kontakten eller någon del av kabeln är skadad kan det ha orsakat problemet

Kontrollera att hörlurarna är ordentligt anslutna. Hörlurarna kanske inte är ordentligt anslutna eller så har kontakten lossnat. Ta ur och sätt tillbaka hörlurskontakten i båda ändar

Kontrollera att ljudenheten är påslagen och volymen är uppskruvad

Försök med en annan ljudenhet. Problemet kan ligga hos ljudenheten som hörlurarna är anslutna till

Flytta Hi/Lo-knappen och kontrollera att den är korrekt inställd. Om Hi/Lo-knappen är i mellanläge kan detta resultera i att inget ljud hörs

Använd ljudkabeln som medföljde hörlurarna (endast QC®15-hörlurar köpta efter juni 2011). Om problemet endast gäller för en kabel bör den kabeln bytas ut

Jag hör endast ljud från en sida av hörlurarna.

Kontrollera källsignalens balansnivå. Om källsignalen har balansnivåjustering kan den vara feljusterad. Ställ in den på en mellannivå

Kontrollera att hörlurarna är ordentligt anslutna. Hörlurarna kanske inte är ordentligt anslutna eller så har kontakten lossnat. Ta ur och sätt tillbaka hörlurskontakten i båda ändar

Använd ljudkabeln som medföljde hörlurarna (endast QC®15-hörlurar köpta efter juni 2011). Om problemet endast gäller för en kabel bör den kabeln bytas ut

Det hörs för mycket bas i hörlurarna.

Stäng av eventuella ljudförstärkningsfunktioner på ljudkällan

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.