Gratis frakt och gratis retur
 

Felsökning av ljud

Det hörs inget ljud från hörlurarna.

  • Kontrollera om det är något fel med ljudkabeln. Om kontakten eller någon del av kabeln är skadad kan det ha orsakat problemet
  • Kontrollera att hörlurarna är ordentligt anslutna. Hörlurarna kanske inte är ordentligt anslutna eller så har kontakten lossnat. Ta ur och sätt tillbaka hörlurskontakten
  • Kontrollera att ljudenheten är påslagen och volymen är uppskruvad
  • Försök med en annan ljudenhet. Problemet kan ligga hos ljudenheten som hörlurarna är anslutna till

Jag hör endast ljud från en sida av hörlurarna.

  • Kontrollera källsignalens balansnivå. Om källsignalen har balansnivåjustering kan den vara feljusterad. Ställ in den på en mellannivå
  • Kontrollera att hörlurarna är ordentligt anslutna. Hörlurarna kanske inte är ordentligt anslutna eller så har kontakten lossnat. Ta ur och sätt tillbaka hörlurskontakten

Det hörs för mycket bas i hörlurarna.

  • Stäng av eventuella ljudförstärkningsfunktioner på ljudkällan

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.