Gratis frakt och gratis retur
 

Högtalaren ansluts inte till den mobila enheten

Här är några förslag på lösningar om högtalaren inte ansluts till den mobila enheten.

Stäng av Bluetooth-funktionen på enheten och slå sedan på den igen.

Ta bort högtalaren från enhetens Bluetooth-lista och försök ansluta igen.

Rensa högtalarens ihopparningslista genom att hålla in flerfunktionsknappen i 10 sekunder och ta sedan bort högtalaren från enhetens Bluetooth-lista. Återanslut högtalaren till enheten.

Återställ högtalaren till fabriksinställningarna genom att hålla in flerfunktionsknappen och Volym ned-knappen (-) samtidigt i 10 sekunder. Bluetooth-indikatorn lyser med ett blått sken och du bör höra en röstanvisning som uppmanar dig att välja språk. Återanslut högtalaren till enheten.

Prova att ansluta en annan enhet.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.