Gratis frakt och gratis retur
 

Högtalaren slås inte på när jag använder batterier

Prova följande för att lösa problemet:

  • Koppla systemet till elnätet igen. Om systemet har varit bortkopplat från elnätet och inte använts på två veckor eller mer går systemet in i skyddsläge för att spara på batteriet. Så är ofta fallet med helt nya system som precis packats upp ur lådan. Då måste du koppla enheten till elnätet för att återaktivera systemet
  • Batteriet kanske inte har laddats tillräckligt. Batteriet måste vara laddat för att kunna aktivera systemet

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.