Gratis frakt och gratis retur
 

Standbyläge

det digitala musiksystemet sounddock 10 med bluetooth® har två olika standbylägen. det första är ett laddningsläge. detta är det läge som gäller första gången du sätter i nätadaptern. din ipod®/iphone® laddas och du kan använda enheten. det andra läget inträffar när energinivån är låg. detta läge inträffar inte när det finns en ipod/iphone i dockan. när energinivån är låg lyser indikatorn på framsidan.

obs! endast enheter producerade efter september 2012 har en strömindikator.

  • När du trycker på OFF (Av) på Bose®-fjärrkontrollen kommer uppspelningen att avbrytas och laddningsläget att aktiveras. Om du trycker på OFF på Bose-fjärrkontrollen en gång till försätts systemet i lågenergiförbrukningsläget och indikatorn lyser endast när det inte finns någon iPod/iPhone i dockan
  • När du tar bort den dockade enheten försätts systemet i laddningsläge och inga indikatorer lyser. Om systemet inte tar emot några kommandon inom 30 minuter försätts den i lågenergiförbrukningsläge
  • Om systemet är i Bluetooth-läge med ingen ansluten enhet eller ljuduppspelning försätts systemet i lågenergiförbrukningsläge efter 30 minuter
  • Om inget ljud kommer från en enhet som är ansluten till AUX IN-ingången, eller om kontakten tas bort från AUX IN-anslutningen, försätts systemet i lågenergiförbrukningsläget efter 30 minuter

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.