Gratis frakt och gratis retur
 

Spara radioförval

Gäller:

du kan spara upp till sex fm- och sex am-radiokanaler för att snabbt börja lyssna på dem med hjälp av presets-knapparna (förvalsknapparna).

Så här lagrar du ett förval:

använd seek/track-knapparna (sök och spåra) för att ställa in kanalen som du vill koppla till ett förval

Seek/Track (sök och spåra)

håll ner en av de sex presets-knapparna (förvalsknapparna) tills du hör ett dubbelt pip. förvalsnumret och stationens frekvens visas på displayen

Förval

om du vill använda ett förval trycker du på en av presets-knapparna (förvalsknapparna) för att snabbt ställa in en tidigare vald fm- eller am-station.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.