Gratis frakt om du beställer idag.
 

Växla mellan tidigare ihopparade enheter

När hörlurarna är aktiverade ansluter de automatiskt till de två enheter som de anslutits till senast.

När två enheter är aktivt anslutna kan du spela musik från båda enheterna. Om du vill byta mellan de anslutna enheterna pausar du den första enheten och spelar musik från den andra.

Anslut till en enhet i högtalarminnet som för närvarande inte är ansluten:

dra reglaget hela vägen upp till bluetooth-symbolen och släpp för att höra vilka enheter som för närvarande är anslutna

dra reglaget hela vägen upp till bluetooth-symbolen inom tre sekunder och släpp igen för att ansluta till nästa ihopparade enhet

Upprepa steg 2 tills du hör rätt enhetsnamn

Obs! Röstanvisningar måste vara på för att du ska kunna använda funktionen. För mer information läser du Turning voice prompts on or off (slå på eller av röstanvisningar)

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.