Beställ senast den 21 december för att få leveransen före jul.
 

Statusindikatorer

Statuslamporna sitter ovanför kontrollknapparna och lyser eller blinkar för att visa högtalarens status.

LED-lampa för ström: Visar batteri- eller laddningsstatus

 • Grönt: Medel till fullständig laddning, eller helt laddad när högtalaren är ansluten till ett eluttag
 • Gult: Låg laddning
 • Gult (blinkar): Batteriet laddas
 • Rött (blinkar): Behöver laddas, eller batterifel när högtalaren är ansluten till ett eluttag

LED-LAMPA FÖR Bluetooth®: Visar högtalarens status när Bluetooth har valts:

 • Av: Bluetooth-källa är inte vald
 • Blått: Högtalaren är i språkvalsläge
 • Blått (blinkar): Högtalaren är i upptäckbart läge och kan paras ihop med en enhet
 • Vitt: Bluetooth-enhet ansluten
 • Vitt (blinkar): Bluetooth-enhet ansluter

LED-lampa för AUX: Visar om källan för AUX-linjeingången har valts

 • Av: AUX-linjeingångskälla är inte vald
 • På: AUX-linjeingångskälla är vald

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.