Gratis frakt om du beställer idag.
 

Statusindikatorer

Statusindikatorerna sitter bredvid kontrollknapparna och lyser eller blinkar för att visa högtalarens status.

Batteriindikator: Visar batteriets laddningsnivå. Varje gång du slår på högtalaren visar batteriindikatorn laddningsnivån i två sekunder och ett röstmeddelande hörs som anger laddningsnivån.

  • Fast grönt sken: Halvt till helt laddat.
  • Blinkar gult: Laddar
  • Fast gult sken: Laddat till hälften
  • Blinkar rött: Behöver laddas.

Lysdiod för Bluetooth®: Visar anslutningsstatusen för en mobil enhet.

  • Av: Ingen Bluetooth-källa är vald.
  • Blinkar blått: Klart för ihopparning
  • Blinkar vitt: Ansluter
  • Fast vitt sken: Ansluten

Ingångsindikator: Visar anslutningsstatus för en enhet som är ansluten med en AUX- eller mikro-B-USB-kabel.

  • Fast vitt sken: Högtalaren är redo att spela upp innehåll från en enhet.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.