Beställ senast den 21 december för att få leveransen före jul.
 

Systemets statuslampor

Statusindikatorerna, som sitter på framsidan av SoundLink®-högtalaren, tänds för att visa att en källa eller funktion är aktiverad.

Statusindikatorer

Visar att högtalaren spelar upp ljud från en extern ljudenhet som är ansluten till AUX-ingången.

Visar SoundLink®-högtalarens status då en Bluetooth®-källa har valts:

  • Upptäckbar: Högtalaren är upptäckbar och kan paras ihop med en ny enhet. Indikatorn tänds och släcks långsamt cirka en gång per sekund.
  • Ansluter: Högtalaren försöker ansluta till en ihopparad enhet. Indikatorn tänds och släcks cirka två gånger per sekund.
  • Ansluten: Högtalaren är ansluten till en ihopparad enhet. Indikatorn lyser med ett fast sken.
  • Frånkopplad: Högtalaren är klar att anslutas till en ihopparad enhet. Indikatorn tänds och släcks cirka en gång var tredje sekund.

Visar batterikapaciteten.

Grönt: 70 % eller mer av full kapacitet

Gul: 20 % till 70 % av full kapacitet

Rött: 20 % eller mindre av full kapacitet (uppladdning krävs)

Blinkar när ljudet har stängts av.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.