Gratis frakt om du beställer idag.
 

Systemets statuslampor

Gäller:

 • SoundLink® trådlöst musiksystem

Statuslamporna på framsidan av SoundLink®-systemet visar val av källa och batteristatus.

AUX-källa

 • Av: AUX-källa är inte vald
 • På: AUX-källa är vald

Trådlös källa

 • Av: Ingen trådlös anslutning
 • På: Trådlös källa är ansluten
 • Blinkar snabbt: Trådlös källa ansluter
 • Blinkar kort (var tredje sekund): Trådlös källa har valts, men har kopplats ifrån på datorn

Obs! Lampan för den valda källan blinkar varje gång en knapp på fjärrkontrollen trycks in.

Batteri: batterinivå vid manuell kontroll

 • Grönt: 70 % eller mer
 • Gul: 20–70 %
 • Blinkar med rött sken: 20 % eller mindre av full kapacitet (uppladdning krävs)

Batteri: under laddning av batteriet

 • Gul: Batteriet laddas
 • Av: Laddningen har slutförts

SoundLink® USB-nyckel

 • Av: USB-nyckeln saknar ström
 • Blinkar långsamt: Ström finns och den är förberedd för att anslutas till SoundLink®-systemet
 • Blinkar snabbt: Anslutningen etableras
 • På: Ansluten till SoundLink®-systemet

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.