Gratis frakt om du beställer idag.
 

Systemet startar inte

  • Återställ systemet genom att dra ur strömsladden och vänta i fem minuter. När du slår på strömmen igen ska en startsignal höras inom 10 sekunder. Vänta i 30 sekunder efter signalen och slå på systemet igen. Obs! Lampan på systemets framsida ska lysa med ett fast grönt sken när det slås på.
  • Se till att strömsladden är ordentligt ansluten till vägguttaget och systemets baksida. För bästa möjliga anslutning är strömsladden konstruerad för att sitta mycket tätt mot systemets baksida. Det kan se ut som att sladden sitter som den ska, men du kan behöva ta i lite hårdare så att den ansluts helt.
  • Kontrollera att produkten är ansluten till ett fungerande vägguttag. Om du inte hör någon signal när systemet ansluts kan du prova att ansluta en annan enhet till uttaget, till exempel en lampa. Anslut vid behov systemet till ett annat uttag för att kontrollera att problemet inte orsakas av uttaget.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.