KAN SKICKAS UT INOM 1-2 ARBETSDAGAR MED EN 90 DAGARS RISKFRI PROVPERIOD OCH GRATIS STANDARDLEVERANS FÖR BESTÄLLNINGAR PÅ 450 KR ELLER MER

Inställningsmenyn

Gäller:

Inställningsmenyn använder du för att anpassa hur du vill att Wave®-musiksystem IV ska fungera.

på fjärrkontrollen håller du in alarm setup/menu tills "setup menu" visas

Alarm Setup/Menu

tryck på tune/mp3 > tills menyposten som du vill ändra visas

Tune/MP3 >

tryck på time – eller time + för att ändra värde eller alternativ

Time -

Time +

tryck på alarm setup/menu för att stänga inställningsmenyn eller vänta i tio sekunder så stängs menyn automatiskt

Alarm Setup/Menu

Inställningsmeny för Wave®-musiksystem IV

Systeminställning

Tillgängliga inställningar

Snoozefunktion "SNOOZE-": Anger snoozetiden.

10 MIN (standard), 20 MIN, 30 MIN, 40 MIN, 50 MIN, 60 MIN

RDS-information (Radio Data System) "RADIO TEXT-": Aktiverar (ON) eller inaktiverar (OFF) systemets visning av RDS-information.

ON (standard), OFF

Oavbruten uppspelning "CONT PLAY-": Bestämmer vilken källa som automatiskt ska spelas upp när uppspelningen av CD-skivan upphör.

NO (standard), AUX, FM, AM

Basnivå: Justerar basen.

NORMAL (standard), REDUCED

Klockans tidsformat "TIME-": Anger om klockan ska visas med 12-timmarsformat (AM/PM) eller 24-timmarsformat (militär).

12-HOUR (standard), 24-HOUR

Visa hög ljusstyrkenivå "BRIGHT HI-": Anger displayens ljusstyrka när det omgivande ljuset är starkt.

8–15 (standard 12)

Display vid svag belysning "BRIGHT LO-":
Anger displayens ljusstyrka när det omgivande ljuset är svagt.

1–8 (standard 4)

Rumskod "ROOM-": Anger rumskoden för Wave®-musiksystem IV när det är anslutet till Lifestyle®-systemet via ett Bose® link-nätverk.

Strecken efter bokstaven visar inställningarna för mikroomkopplarna i Lifestyle®-fjärrkontrollen.

B _ _ _ – (standard)
C _ _ – _, D _ _ – –
E _ – _ _, F _ – _ –
G _ – – _, H _ – – –
I – _ _ _, J – _ _ –
K – _ – _, L – _ – –
M – – _ _, N – – _ –
O – – – _

Kapacitiv touchstyrning "TOUCH PAD-": Aktiverar (ON) eller inaktiverar (OFF) pekplattan.

ON (standard), OFF

30 min. standbytimer för systemet "AUTO OFF-" Aktiverar (YES) eller inaktiverar (NO) 30 minuters standbytid för systemet.

NO (standard), YES

Systemåterställning "RESET ALL-": Återställer Wave®-musiksystemet till fabriksinställningarna.

NO (standard), YES

Hjälpte den här informationen?

Tack för feedbacken. Skriv gärna fler kommentarer här nedanför.
Vad synd att sidan inte levde upp till dina förväntningar. Berätta gärna hur din upplevelse var och hur vi kan göra den bättre.
Skicka
Ti ringraziamo per aver fornito ulteriore feedback