Gratis frakt och gratis retur
 

Inställningsmenyn

Gäller:

Inställningsmenyn använder du för att anpassa hur du vill att Wave®-radion IV ska fungera.

på fjärrkontrollen håller du in alarm setup/menu tills ”setup menu” visas

Alarm Setup/Menu

tryck på tune/playlist > tills menyposten som du vill ändra visas

Tune/Playlist >

tryck på time - eller time + för att ändra värde eller alternativ

Time -

Time +

tryck på alarm setup/menu för att stänga inställningsmenyn eller vänta i tio sekunder så stängs menyn automatiskt

Inställningsmeny för Wave®-radio IV

Systeminställning

Snoozefunktion "SNOOZE-": Anger snoozetiden.

Tillgängliga inställningar

10 MIN (standard), 20 MIN, 30 MIN, 40 MIN, 50 MIN, 60 MIN

Systeminställning

RDS-information (Radio Data System) "RADIO TEXT-": Aktiverar (ON) eller inaktiverar (OFF) systemets visning av RDS-information.

Tillgängliga inställningar

ON (standard), OFF

Systeminställning

Basnivå: Justerar basen.

Tillgängliga inställningar

NORMAL/REDUCED

Systeminställning

Klockans tidsformat "TIME-": Anger om klockan ska visas med 12-timmarsformat (AM/PM) eller 24-timmarsformat (militär).

Tillgängliga inställningar

12-HOUR (standard), 24-HOUR

Systeminställning

Visa hög ljusstyrkenivå "BRIGHT HI-": Anger displayens ljusstyrka när det omgivande ljuset är starkt.

Tillgängliga inställningar

8–15 (standard 12)

Systeminställning

Display vid svag belysning "BRIGHT LO-":

Anger displayens ljusstyrka när det omgivande ljuset är svagt.

Tillgängliga inställningar

1–8 (standard 4)

Systeminställning

Rumskod "ROOM-": Anger rumskoden för Wave®-radion när den är ansluten till Lifestyle®-systemet via ett Bose® link-nätverk.

Strecken efter bokstaven visar inställningarna för mikroomkopplarna i Lifestyle®-fjärrkontrollen.

Tillgängliga inställningar

B _ _ _ – (standard)
C _ _ – _, D _ _ – –
E _ – _ _, F _ – _ –
G _ – – _, H _ – – –
I – _ _ _, J – _ _ –
K – _ – _, L – _ – –
M – – _ _, N – – _ –
O – – – _

Systeminställning

Kapacitiv touchstyrning "TOUCH PAD-": Aktiverar (ON) eller inaktiverar (OFF) pekplattan.

Tillgängliga inställningar

ON (standard), OFF

Systeminställning

30 min. standbytimer för systemet "AUTO OFF-" Aktiverar (YES) eller inaktiverar (NO) 30 minuters standbytid för systemet.

Tillgängliga inställningar

NO (standard), YES

Systeminställning

Systemåterställning "RESET ALL-": Återställer Wave®-radion till fabriksinställningarna.

Tillgängliga inställningar

NO (standard), YES

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.