Gratis frakt och gratis retur
 

Stänga av och sätta på RDS-funktionen

Gäller:

Den här inställningen reglerar systemets möjlighet att visa RDS-information. RDS är ett system för att överföra användbar information, till exempel kanalens namn, programinformation och aktuell tid. RDS-information används endast för FM-utsändningar och visas endast om den ingår i FM-signalen.

Så här aktiverar eller inaktiverar du RDS:

håll ned alarm setup/menu på fjärrkontrollen tills "-setup menu-" visas

Alarm Setup/Menu

tryck på tune/playlist > två gånger tills "-radio text-" visas

Tune/Playlist >

tryck på time - eller time + för att välja "off" (av) eller "on" (på)

Time -

Time +

tryck på alarm setup/menu för att stänga inställningsmenyn eller vänta i tio sekunder så stängs menyn automatiskt

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.