Gratis frakt och gratis retur
 

Aktivera/avaktivera funktionen för automatisk avstängning

Timern för automatisk avstängning sparar på högtalarens batteri. Högtalaren stängs av när den har varit helt inaktiv i 20 minuter.
Obs! Tiden för automatisk avstängning kan ändras i Bose® Connect-appen.

Så här avaktiverar och aktiverar du den här funktionen:

Håll ned knappen volym + och flerfunktionsknappen  samtidigt. Du hör "Auto-off disabled" (Automatisk avstängning avaktiverad).

Upprepa funktionen för att återaktivera automatisk avstängning.

Du även kan avaktivera timern för automatisk avstängning i Bose Connect-appen.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.